ผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1

นายสุริยนต์ วะสมบัติ
ผอ.สพท.ขอนแก่น เขต 1


       กฤษณ์ ศรีสุภะ     ทวีศิลป์ สารแสน    จักราวุธ สอนโกษา
รอง ผอ.สพท.ขอนแก่น เขต 1

วิบูลย์
โพธิลุขา
ราชัย
จันทร์หัวโทน
สำราญ
ไชยสุทธิ์
วรเดช
เศรษฐภักดี
ศิริกุล  
นามศิริ
อรุณ  
คะลา
พิวัฒน์  
โควังชัย
ประภาพร
สำเรียงจิตต์
นฤชล
ไหลงาม

รอง ผอ.สพท.ขอนแก่น เขต 1


CopyRight(c) 2006 By  Public Relation  KKzone 1. All rights reserved
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 043-246663-5 โทรสาร. 043-236530

 Jaosong@hotmail.com